1. Reklamujte ihned po zjištění vady – zejména u sezónních výrobků nečekejte a nenoste poškozený výrobek dál.
    Máte větší šanci uspět, pokud reklamaci uplatníte do 6 měsíců po zakoupení. Pak je v případě soudního řešení průkazní povinnost na prodejci, v dalších 18 měsících je tato povinnost na Vás.
  2. Při reklamaci na prodejně vždy žádejte vyplnění Reklamačního listu (protokolu) a uveďte přesně, co je předmětem reklamace.  
  3. Žádejte po prodejci písemné zdůvodnění, proč reklamaci zamítá.
  4. Když Vám prodejce reklamaci odmítl a Vy s jeho vyjádřením nesouhlasíte, výrobek nepoužívejte a neotálejte s vyhledáním soudního znalce. 

(Tento krok jste právě učiniliUsmívající se)

 

Dokumenty potřebné ke zpracování znaleckého posudku (stačí kopie)

  • Doklad o zakoupení výrobku (paragon, faktura)
  • Reklamační list
  • Vyjádření prodejce k reklamaci

 

Jak postupovat v souladu s NOZ?

Návod můžete najít na tomto odkazu:

http://www.asociace-sos.cz/reklamacni-desatero-podle-noz/


Kontakt

Ing. Věra Pakostová
Puškinova 23
616 00 Brno
+420 604 375 546
+420 541 241 750